Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Terruggave en Retourneringsbeleid voor Maatwerkproducten

Uitzonderingen op het herroepingsrecht: Maatwerkproducten, die op specificatie van de klant zijn gemaakt en duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit houdt in dat deze producten niet geretourneerd kunnen worden, tenzij er sprake is van een productdefect of andere non-conformiteit zoals beschreven in de garantievoorwaarden.

Defecten en Non-conformiteit: Indien een maatwerkproduct defect is of niet overeenkomt met de door de klant verstrekte specificaties, is de klant gerechtigd dit binnen 14 dagen na ontdekking te melden aan de ondernemer. De ondernemer zal het product vervolgens repareren of vervangen. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is, kan de klant de overeenkomst ontbinden en recht hebben op volledige restitutie.

Proces voor Klachtenafhandeling:

Klachten over maatwerkproducten moeten schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer. De klant dient de aard van het probleem zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. De ondernemer streeft ernaar binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht te reageren met een passende oplossing of een tijdschema voor verdere afhandeling.

Restitutie:

In het geval van een gerechtvaardigde klacht en daaropvolgende ontbinding van de koopovereenkomst zal de ondernemer de totale aankoopprijs, inclusief eventueel betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen na de ontbindingsverklaring terugbetalen. De terugbetaling zal worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode.

Voorwaarden voor Terugzending:

Terugzending van het product mag alleen in overleg met en na goedkeuring van de ondernemer. De klant is verantwoordelijk voor de veilige retourzending van het product in de staat waarin het ontvangen is, inclusief alle geleverde toebehoren.