Privacy

Privacyverklaring Firma Fred van Rijn

Datum: 1 mei 2018.

Firma Fred van Rijn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Firma Fred van Rijn verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Firma Fred van Rijn doet er daarom dan ook alles aan om uw Persoonsgegevens echt privé te houden. Uw privacy is belangrijk voor Firma Fred van Rijn.

Op deze pagina laat Firma Fred van Rijn u weten welke Persoonsgegevens Firma Fred van Rijn verzamelt als u de website van Firma Fred van Rijn gebruikt en waarom Firma Fred van Rijn deze gegevens verzamelt. Zo snapt u precies hoe Firma Fred van Rijn met uw Persoonsgegevens omgaat.

Door gebruik te maken van de website van Firma Fred van Rijn geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Persoonsgegevens die Firma Fred van Rijn verzamelt

Firma Fred van Rijn verzamelt gegevens van u om effectief voor u te kunnen werken. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan Firma Fred van Rijn door, bijvoorbeeld wanneer u per e-mail bestelt en/of omdat u, door het invullen van een contactformulier op de website Firma Fred van Rijn, een aantal Persoonsgegevens zelf aan Firma Fred van Rijn verstrekt.

Het betreft de volgende Persoonsgegevens:

  • Uw voornaam: om op een persoonlijke manier met u te kunnen communiceren;
  • Uw achternaam (optioneel): nog persoonlijker;
  • Uw adres en woonplaats: om een besteld geprint boek naar u te kunnen opsturen;
  • Uw telefoonnummer (optioneel): om met uw toestemming telefonisch contact met u te kunnen opnemen
  • Uw e-mailadres: om op een efficiënte manier met u te communiceren over uw bestellingen, betalingswijze, wijze van toezenden van de bestelde producten en u te informeren over nieuwe producten binnen uw interessegebied;

Deze gegevens worden vastgelegd in een beveiligde Excelsheet op een beveiligde USB- stick.

Hoe Firma Fred van Rijn uw Persoonsgegevens gebruikt

Firma Fred van Rijn gebruikt de Persoonsgegevens die Firma Fred van Rijn van u verzamelt om uw bestelling van de Sudokuproducten zo soepel mogelijk te laten verlopen en voor een goede bedrijfsvoering. Voorts gebruikt Firma Fred van Rijn uw gegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe producten in uw interessegebied. Firma Fred van Rijn gebruikt echter nooit uw Persoonsgegevens om u gerichte reclame te sturen.

Het delen van uw Persoonsgegevens

Firma Fred van Rijn zal nooit en te nimmer uw Persoonsgegevens delen met derden voor welke doeleinden dan ook. Zoals al is beschreven verzamelt Firma Fred van Rijn uw Persoonsgegevens enkel en alleen om met elkaar te kunnen communiceren over producten van Firma Fred van Rijn en voor een goede bedrijfsvoering.

Uw Persoonsgegevens blijven van u

Wilt u weten welke persoonsgegevens Firma Fred van Rijn precies van u heeft? Vraag dan gerust een overzicht bij Firma Fred van Rijn op. U mag Firma Fred van Rijn ook vragen om de persoonsgegevens die Firma Fred van Rijn van u heeft:

  • aan te passen
  • te verwijderen
  • over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar w.bil@firmavanrijn.nl dan maakt Firma Fred van Rijn het voor u in orde.

Beveiligen van uw Persoonsgegevens

Firma Fred van Rijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Firma Fred van Rijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bewaren van uw Persoonsgegevens

Firma Fred van Rijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard dan na uw laatste bestelling.

Cookieverklaring

Firma Fred van Rijn maakt op geen enkele manier gebruik van cookies om welke gegevens dan ook te verzamelen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Firma Fred van Rijn controleert regelmatig of er aan dit privacyverklaring wordt voldaan. Als u vragen heeft over dit privacyverklaring kunt u met Firma Fred van Rijn contact opnemen:

Firma Fred van Rijn: De heer Wilko Bil E-mail: w.bil@firmavanrijn.nl Website: www.firmavanrijn.nl Kamer van Koophandel nummer: 27273138